Biocodex Benelux

Onze waarden

Onze gemeenschappelijke waarden zijn verweven in het DNA van Biocodex. Ze vormen een drijvende kracht en zijn een verbindende factor voor onze teams, die deze waarden uitdragen. Dit zijn de 4 kernwaarden van Biocodex: we durven te innoveren, we handelen collectief, we vormen eerlijke realties en we zorgen voor ons ecosysteem.

Het DNA van Biocodex

De waarden die Biocodex uitdraagt zijn gebaseerd op een collectieve aanpak en zijn in de eerste plaats het resultaat van interne workshops met onze medewerkers over de hele wereld. Deze waarden definiëren het DNA van Biocodex: een familiebedrijf, onafhankelijk en humanistisch, dat met bescheidenheid werd gevormd, altijd met de kwaliteit van haar producten centraal in de acties die zij onderneemt ten behoeve van patiënten en klanten.De Biocodex Groep wordt gedreven door haar resoluut positief wereldbeeld.

Vier waarden bouwen voort op dit DNA en de visie om alle teams te betrekken en vooruit te stuwen. Deze waarden vormen ambitieuze principes voor alle medewerkers en uiteindelijk voor alle partners van Biocodex.

Onze teams dragen de waarden van Biocodex uit in hun handelen, hun attitude en in hun prestaties. Op die manier wordt een collectieve motivatie om te evolueren gestimuleerd.

Wij durven te innoveren

Altijd durven we te innoveren, zelfs als dat niet tot de gewenste resulaten leidt. We zijn steeds op zoek naar oplossingen vanuit dezelfde empirische en pragmatische geest: ‘we leren door te proberen’.

Deze waarde heeft ons gebracht waar we nu staan: marktleider op het gebied van microbiota en intieme hygiëne van de vrouw. Ze laat ons toe ons te onderscheiden van onze concurrenten, te anticiperen en toekomstige markten te identificeren. Het is een drijvende kracht op het gebied van ondernemerschap en verantwoordelijkheid, waardoor we kunnen groeien terwijl we behendig en flexibel blijven.

Biocodex investeert in start-ups die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar originele en innovatieve oplossingen op het gebied van de microbiota, en ondersteunt deze bij hun groei.

We spelen collectief

Samenwerking laat ons toe te groeien, ons te verbeteren en nieuwe gebieden te veroveren.

We stimuleren het actief luisteren, het delen van ervaringen, een cultuur van feedback en de overdracht van kennis tussen teams, ongeacht culturele en generatieverschillen.

We waarderen elk individu als lid van het team, creëren een sfeer van vertrouwen, zodat elke medewerker een ‘ambassadeur’ van BIOCODEX kan zijn.

De sterke groei van Biocodex van de afgelopen jaren heeft ons aangespoord om interdisciplinariteit en multidisciplinariteit centraal te stellen in het beheer van onze projecten.

Sinds 2019 is de interne organisatie van Biocodex verder geëvolueerd. Zo werd het aantal projectmanagers verdrievoudigd om te voldoen aan de behoeften van al onze afdelingen.

We vormen eerlijke relaties

Wij handelen op een integere en eerlijke manier met al onze gesprekspartners.

Dit uit zich in de interactie tussen medewerkers, in onze manier van zakendoen en bij het ontwikkelen van langetermijnpartnerships die evenwichtig moeten zijn voor beide partijen.

Deze waarde gaat ons voor in alle relaties die we aangaan binnen of namens Biocodex.

Biocodex heeft een weesgeneesmiddel voor patiënten met een zeldzame vorm van epilepsie. Dankzij het ‘Compassionate-programma’ is het geneesmiddel ook beschikbaar voor patiënten in landen waar het nog niet is geregistreerd, dit sinds 1996.

In totaal Heft dit bijna 4.000 patiënten in 70 landen kunnen helpen*.

*Cijfers per 31 oktober 2020.

We zorgen voor ons ecosysteem

“Wij bekommeren ons om elkaar, om de gezondheid en het welzijn van onze patiënten. We streven er voortdurend naar om onszelf te verbeteren om producten en diensten van uitstekende kwaliteit te kunnen aanbieden en onze verplichtingen tegenover onze klanten en de samenleving te overstijgen.

Met deze waarde engageren wij ons als een ethisch, burgerlijk, verantwoordelijk en milieubewust bedrijf.”

Biocodex zet zich al vele jaren in voor het bevorderen van professionele gendergelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Vandaag vertegenwoordigen vrouwen 63% van ons wereldwijde personeelsbestand, 50% van onze vestigingsmanagers en 50%* van onze leden van het directiecomité.

*Cijfers per 31 oktober 2020.