Biocodex Benelux

Onze waarden

De vier waarden binnen Biocodex zijn een stuwende kracht in al onze activiteiten. Deze waarden maken deel uit van al onze teams en zitten in het DNA van Biocodex: we durven te innoveren, we spelen collectief, we geven vorm aan eerlijke relaties en we geven om ons ecosysteem.

Het DNA van Biocodex

De waarden die Biocodex uitdraagt zijn gebaseerd op een collectieve aanpak en zijn in de eerste plaats het resultaat van workshops die intern georganiseerd werden met onze medewerkers over de hele wereld. Deze waarden bepalen het DNA van Biocodex: een onafhankelijk en humanistisch familiebedrijf dat met nederigheid werd gesmeed en waar de kwaliteit van producten steeds centraal staat in zijn handelen, ten gunste van patiënten en klanten. De Biocodex Groep wordt gedreven door haar resoluut positief wereldbeeld.

Vier waarden bouwen voort op dit DNA en deze visie om alle teams te betrekken en vooruit te stuwen. Zij vormen ambitieuze principes voor alle medewerkers en, uiteindelijk, voor alle partners van Biocodex.

Wij durven te innoveren

Sinds 2016 heeft Biocodex geïnvesteerd in drie start-ups die gespecialiseerd zijn in originele en innovatieve oplossingen voor de microbiota.

In september 2020 lanceerde Biocodex zijn eerste project met een vierde start-up, waarbij een innovatief product op de markt wordt gebracht dat het metabolisch evenwicht bevordert: Symbiosys Satylia.

We spelen collectief

De sterke groei van Biocodex in de afgelopen jaren heeft ons ertoe gebracht een multidisciplinaire aanpak centraal te stellen in ons projectbeheer. Vanaf 2019 is de interne organisatie van Biocodex geëvolueerd en heeft het bedrijf het aantal projectmanagers verdrievoudigd om aan de behoeften van al onze afdelingen te voldoen.

We geven vorm aan eerlijke relaties

Sinds 1996 vergemakkelijkt Biocodex met het Compassionate-programma de toegang tot een anti-epileptisch geneesmiddel voor patiënten met een weesziekte in landen waar het geneesmiddel nog niet is geregistreerd. In totaal hebben bijna 4.000 patiënten in 70 landen hiervan geprofiteerd. Cijfers per 31 oktober 2020.

We geven om ons ecosysteem

Biocodex zet zich al vele jaren in voor de bevordering van professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Vandaag de dag vertegenwoordigen vrouwen 63% van ons wereldwijde personeelsbestand, 50% van onze vestigingsmanagers en 50%* van onze leden van het directiecomité.

*Cijfers per 31 oktober 2020.