Biocodex Benelux

Ethiek en transparantie

De industrie en de gezondheidszorgprofessionals hechten veel belang aan transparantie, inclusief in hun eigen relaties.

Onze engagementen

Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door de wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een grotere transparantie heeft de industrie in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgprofessionals en –instellingen nu ook een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld.

Het platform betransparent.be is een nieuw en belangrijk initiatief van zelfregulering vanuit de gezondheidszorgsector. Het heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgprofessionals en –instellingen te bevorderen. betransparent.be brengt immers de vergoedingen (het begrip “waardeoverdracht” is toepasselijker) tussen de industrie en de gezondheidszorgprofessionals en –instellingen op een bevattelijke wijze in kaart, in het voordeel van de patiënt.

Bedrijven die bij het platform zijn aangesloten, zullen voortaan de waardeoverdrachten die ze hebben verricht ten voordele van een gezondheidszorgprofessional of –instelling openbaar maken op dit platform. Op deze manier kan u nagaan welke financiële transacties er plaats hebben gevonden tussen uw beroepsbeoefenaar of gezondheidszorginstelling en de bedrijven.

Voor meer informatie :
België : www.betransparent.be

Transparantie per jaar

Luxemburg 2022 : Klik hier

Luxemburg 2021 : geen waardeoverdracht tussen Biocodex en gezondheidszorgprofessionals en –instellingen

Luxemburg 2020 : geen waardeoverdracht tussen Biocodex en gezondheidszorgprofessionals en –instellingen