Biocodex Benelux

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten. Met het oog op de huidige en toekomstige uitdagingen op ecologisch en maatschappelijk vlak hebben wij 5 MVO-engagementen vooropgesteld tegen 2025.

Onze engagementen

1. Bijdragen aan het welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van onze WERKNEMERS

2. Verminderen van onze ECOLOGISCHE VOETAFDRUK binnen onze hele waardeketen, van onze leveranciers tot onze patiënten en klanten

3. Innoveren en promoten van onze PRODUCTEN en DIENSTEN op een duurzame manier

4. Bewustzijn creëren bij en informeren van onze stakeholders om hun KENNIS OVER ONZE ecologische en sociale UITDAGINGEN te vergroten

5. Ontwikkelen van oplossingen en programma’s binnen onze GEMEENSCHAPPEN om gezondheid en welzijn voor iedereen te verbeteren.

Ethiek en transparantie

Het platform betransparent.be is een nieuw zelfregulerend initiatief in de gezondheidszorgsector. Het is een voor het publiek toegankelijk platform dat ontwikkeld werd door de industrie in nauwe samenwerking met verschillende associaties van zorgprofessionals.

Het heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgprofessionals en –instellingen te bevorderen.

betransparent.be catalogiseert op een duidelijke en eenvoudige manier vergoedingen (of preciezer gezegd “overdrachten van waarde”) tussen de industrie en professionals en instellingen in de gezondheidssector, dit alles in het belang van de patiënt. Bedrijven die bij het platform zijn aangesloten, zullen voortaan de waardeoverdrachten die ze hebben verricht ten voordele van een gezondheidszorgprofessional of –instelling openbaar maken op dit platform. Op deze manier kan u nagaan welke financiële transacties er hebben plaatsgevonden tussen uw beroepsbeoefenaar of gezondheidszorginstelling en bedrijven.

Voor meer informatie :
België : www.betransparent.be

Luxemburg 2023 : Klik hier

Luxemburg 2022 : Klik hier

Luxemburg 2021 : geen waardeoverdracht tussen Biocodex en gezondheidszorgprofessionals en –instellingen